در حال بارگزاری....
دانلود

بازگشایی سفارت انگلیس در تهران

سفارت انگلیس در تهران پس از چهار سال تعطیلی با حضور فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس بازگشایی شد.