در حال بارگزاری....
دانلود

کلینیک سکته مغزی تبسم - تزریق دیسپورت - تزریق dysport

ین ویدئو طریقه تزریق دیسپورت در کلینیک تخصصی بیماران سکته مغزی را نمایش می دهد

کلینیک تبسم - توانبخشی بیماران سکته مغزی
دکتر روزبه کاظمی
شماره تلفن: 021-66564674 | 66436291