در حال بارگزاری....

حل مکعب روبیک در تونل هوا (خیلی باحاله)

این آقا در یک ابتکار بسیار جالب سعی کرد روبیک رو در این تونل هوا حل کنه که موفق هم شد
خداییش کار خیلی سختی بود

فردین بهادری نژاد