در حال بارگزاری....
دانلود

دلم گرفت ..امین رستمی

مـن هـمانی ام که
بی تو
پای تمام دوست داشتنهایم ایستاده ام
.