در حال بارگزاری....
دانلود

استقبال از بهار در آمریکای جنوبی

هر سال جشن های گسترده ای در شهرهای آمریکای جنوبی برپا می شود که برای بعضی از کشورها مثل برزیل به یک منبع درآمد همیشگی تبدیل شده است.