در حال بارگزاری....
دانلود

اعدام ژاپنی اول

داعش یکی از ژاپنی های گروگان را سر برید و تهدید کرد دومی را اگر دولت ژاپن به خاسته انها عمل نکند سر می برد