در حال بارگزاری....
دانلود

قره داغ آذربایجان

قاراداغ یعنی کوه سیاه
نادرست است
قاراداغ یکی از مناطق کوهستانی آذربایجان است
قاراداغ به معنی کوه سیاه نیست در اینجا قارا کثرت و بزرگی است را میرساند در معنی کوه بزرگ
البته ترکان قدیم جهات جغرافیایی را نیز به وسیله رنگ ها نشان میدادند
شمال را با رنگ سیاه
جنوب را با رنگ سرخ یا قرمز
غرب را با رنگ سفید
شرق را هم با رنگ آبی نشان میدادند
بنابراین به دلیل این که قاراداغ در شمال تبریز واقع شده است به معنی کوه های شمالی هم میتواند باشد
مثالی از ترکیه بیاوریم
ترکیه ای ها دریایی که در شمال واقع شده است را قارا دنیز و دریایی که در غرب واقع شده است را آغ دنیز و به دریای احمر نیز قیزیل دنیز میگویند برای این که در جنوب ترکیه جای گرفته است


14 شهریور 98
مطالب پیشنهادی