در حال بارگزاری....
دانلود

دستگاه عکس سابلیمیشن پرسی حرارتی 8 کاره و همه کاره

این دستگاه بصورت حرارتی روی اجسام تخت ، مدور، مخروط ، گرد توان چاپ عکس را دارد