در حال بارگزاری....
دانلود

نماهنگ گزینه های روی میز

نماهنگ گزینه های روی میز
این نماهنگ edit شده ی نماهنگ اصلی است که از طرف جشنواره ی عمار در تارنمای www.ammarfilm.ir قرارداده شده بود است.
این نماهنگ تصاویر و صدای آن جداست ولی قسمت هایی از آن مال کلیپ اصلی است.
www.gomnam-group.ir