در حال بارگزاری....
دانلود

رامین بی باک..........بغض

باورت بشود یا نه ، روزی میرسد که دلت برای هیچکس به اندازه من تنگ نخواهد شد...برای خندیدنم ، برای اذیت کردنم ، برای التماس کردنم ، برای گریه کردنم ، برای دوستت دارم هایم ، برای حسودی هایم ، برای لحظات با من بودنت...روزی میرسد که در حسرت تکرار شدنم باشی...میدانم روزی میرسد که من زیر یک سقف در اغوش دیگری زندگی میکنم...میدانم روزی میرسد که من دیگر نیستم و هیچکس تکرار من برایت نمیشود...!