در حال بارگزاری....
دانلود

ویژگیهای خودآموز جامع زبان انگلیسی تحلیلگران

از مطالعه منابع آموزشی قدیمی و متفرقه خسته شده اید؟
فرصت کافی برای کلاسهای حضوری ندارید؟
کلاسهای مختلف را امتحان کرده و نتیجه نگرفته اید؟
آیا می خواهید براساس منابع آموزشی جدید و استاندارد برای یادگیری خودتان برنامه ریزی کنید؟
برای صرفه جویی در وقت و هزینه ، آیا می خواهید مفاهیم زبان انگلیسی را مطالعه نموده و بعد از آن در کلاسهای حضوری و رفع اشکال شرکت نمایید؟
www.TahlilGaran.org