در حال بارگزاری....
دانلود

کتاب صوتی زندگینامه ماوراء طبیعی من ( 12)

کتاب صوتی زندگینامه ماوراء طبیعی من ( 12) تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com
https://www.nooreomid.net =================
نقد عاشقانه و ساختار شکن و بنیاد برانداز: این همان نقدی است که من آن را بنا نهاده ام: عشق قتال! در آثارم هر مخاطبی خود را در هر سطر و مقاله ای بارها و بارها در خطر انهدام ابدی می یابد و گویی که با شقی ترین دشمن روبروست که رحم از وجودش رخت بربسته است.


28 تیر 98