در حال بارگزاری....
دانلود

حذفی دختر امپراطور. توبه سوریا ق۴۱-چرا حذف شد؟!!!

حقیقتا من درست نفهمیدم چرا این سکانسو حذف کردن. ایران که توی تغییر دادن دیالوگا استاده چرا این سکانسو سانسور کرده هنوز توش موندم. تنها حدس من درباره دیالوگشه که یه جورایی اعتقاد جبر گرایی هست.