در حال بارگزاری....
دانلود

کد دهی آیفون تصویری کدینگ

نحوهکد وادن به پنل آیفون تصویری کوماکس و امورش دادن کد زنگ طبقات و ارتباط با نگهبانی روش دادن کد به پنل کدینگ کوماکس کره ای و کو های ایفون تکنما تعمیرکار آیفون تک نما ..اموزش تغیر کد زنگ گوشی تکنما سری d , c مول dpv 670 m


17 آبان 98
تعمیرکار آیفون تکنما_۰۹۱۰۷۷۷۷۴۵۶ در 8 ماه پیش تعمیرات تخصصی ایفون تصویری کدینگ تکنما و کوماکس کره ای