در حال بارگزاری....
دانلود

یک تیم اقتصادی برای دو چهره اصولگرا و اصلاح طلب

گفت و شنود،روزنامه کیهان(92/3/20)

گفت: در مستند تلویزیونی دکتر روحانی، یک کارشناس اقتصادی به تعریف و تمجید از او پرداخت.
گفتم: مگه چه عیبی داره؟!
گفت: آخه همین کارشناس اقتصادی مسئول ستاد اقتصادی دکتر ولایتی نیز هست!
گفتم: در دوران طاغوت شخصی هم عضو حزب