در حال بارگزاری....
دانلود

استاد اردل ارزنجان (علی (ع)

استاد اردل ارزنجان، بزرگ ترین نوازنده و خواننده حال حاضر ساز باغلاما در کشور ترکیه و خواهرزاده استاد عاریف ساغ نوازنده و خواننده توانمند علوی ترکیه است.
به دلیل مشابهت موسیقی علویان ترکیه با موسیقی ایران، استاد ارزنجان با استاد کلهر و برخی از استاد موسیقی ایران کارهایی جاودانی اجرا و منتشر کرده است.


مطالب پیشنهادی