در حال بارگزاری....
دانلود

لگد آتش نشان جان کودک دو ساله را نجات داد

پدر این کودک قصد داشت درحالیکه او را در بغل گرفته بود، خودش را از ساختمانی به پایین پرتاب کند اما پس از حضور نیروهای آتش نشانی و مذاکره با پدر ، شیوه های معمول ثمری نداشت و در حالیکه دو آتش نشان درداخل اتاق منتظر بودند، یکی دیگر از مامورین با استفاده از طناب از سقف ناگهان مقابل پنجره ظاهر شده و لگدی به پدر زد تا او را به داخل ساختمان پرتاب کند.


مطالب پیشنهادی