در حال بارگزاری....
دانلود

سینما خانگی سه بعدی بلوری سونی BDV-N9200W

www.banehvitrin.org
09182854047-8-9
08734211878-9
08734235550
سینما خانگی سه بعدی بلوری سونی SONY 3D Blu-ray DISK™ HOME THEATRE BDV-N9200W
مشخصات:
BD- بله
BonusView بله
سرگرمی شبکه سونی - جریان بله
ورودی قابلیت های Wi-Fi
Gracenote ® Metadata بله
قفل کودک بله
کنترل والدین بله
صفحه کلید USB بله
TUNER (FM / AM) 20 (FM)
تلویزیون بله
HDMI 1/HDMI 2 بله
3D پخش بله


سعید نادمی Saeed Nademi در 2 سال پیش عالیه... مرسی