در حال بارگزاری....
دانلود

تاثیر تغذیه در پوسیدگی دندان

هر انسانی برای بقا احتیاج به استفاده از مواد غذایی دارد
این مواد غذایی به بدن ما ممکن است آسیب بگذارند.
ما در این ویدیو تاثیر مواد غذایی در پوسیدگی دندان را با دکتر ندا برزویی بررسی خواهیم کرد
02177911111
هر هفته ما را دنبال کنید.
https://dmcc.pro/effect-of-food-on-dental-caries/


16 تیر 98