در حال بارگزاری....
دانلود

برنامه پلک / ویژه سینما

میزگرد سینمایی با حضور سید حمید میرحسینی / پژوهشگر و کارگردان /موضوع:سینمای بومی /Director: Hamid Mirhosseini/Hamid.artist@yahoo.com