در حال بارگزاری....
دانلود

کتاب صوتی مبانی خودشناسی عرفانی

کتاب صوتی مبانی خودشناسی عرفانی تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net=====================
سه قلمرو وجود انسان : انسان یک موجود سه گانه و سه زیست است. یکی از اصناف ثلاثه است. یک حیات و هستی در تن خویش دارد که وجود جمالی اوست. یک حیات دیگر در بیرون از خویش دارد که وجود جلالی اوست که تجلی وجودش در مکان و زمان(طبیعت و تاریخ) است. و یک حیات و هستی هم در درون خویش دارد که وجود کمالی اوست:وجود بیرونی، وجود درونی و وجود بینابینی یا مرزی.


4 تیر 98
مطالب پیشنهادی