در حال بارگزاری....
دانلود

کتاب صوتی زندگینامه ماوراء طبیعی من ( 16 )

کتاب صوتی زندگینامه ماوراء طبیعی من ( 16 ) تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com
https://www.nooreomid.net =================
یکی از اولین وسوسه های شیطانی که در آدمهای زندگیم شاهد بوده ام اراده به مراد و پیر و امام شدن بوده است بدین معنا که بتوانند مثل بنده دارای جاذبه روحانی باشند و قلوب دیگران را تحت تاثیر قرار دهند. این وسوسه از طریق تقلیدهای میمون وار خودنمایی می کرد نه از طریق اطاعت و تقوا و کسب معرفت!


30 تیر 98