در حال بارگزاری....
دانلود

حکومت ببر سیبری( بیشتر ببرهای سیبری، 350 کیلوگرم هستن)

ببرهای سیبری قویترین و بزرگترین گربه سانان جهان هستند و وزنشان از 350 کیلو گرم تجاوز می کند و طول بدنشان بیشتر از 3 متر است