در حال بارگزاری....
دانلود

حذف آهنگ اصلی-مپراطور دریا 200

جانکوا یاد حرفای آخر یوم جانگ افتاد و فهمید چه کار میخواد بکنه.....کشتن گنگ بک.....باید به چانگ آن می رفت...........