در حال بارگزاری....
دانلود

نخستین تصاویر از انفجار مخازن گاز در شرق تهران


نخستین تصاویر از انفجار مخازن گاز در شرق تهران که شب گذشته رخ داده است را ببینید.


7 تیر 99