در حال بارگزاری....
دانلود

مرد جان کودک را از مرگ نجات داد

یک مرد ماهیگیر در واکنشی عالی جان یک پسربچه را که کالسکه اش مستقیم به سوی یک پرتگاه می رفت از مرگ حتمی نجات داد.

محمت سویسال را به احتمال زیاد نمی شناسید اما او این روزها ستاره مسلم شبکه های اجتماعی است. محمت توانست در آخرین لحظه جان پسربچه ای را که کالسکه اش به سرعت و مستقیم به سوی پرتگاه می رفت، از مرگ حتمی نجات دهد.


مطالب پیشنهادی