در حال بارگزاری....
دانلود

عاشقتیم تتل(حرفای زیر حرفای امیر تو فیس بوکه)

یادتونه گفتم از سیاست سر در نمیارم اما از چهرهء اقاى روحانى انرژیه مثبت میگیرم؟یادتونه با بغض گفتم خونه خوبه و اون بیرون خبرى نیست؟كم كم به حرفام نزدیك میشین!هیچ وقت حسم بهم دوروغ نگفته!الان چند جا خوندم كه فیسبوك قراره از فیلتر در بیاد!اگه راست باشه لابد ما هم میتونیم كنسرت بزاریم دیگه:دى این خبر و به بچه هاى تتلیتى میدم كه اگه این اخبار درست باشه دیگه دلیلى براى رفتن از موزیك نمیبینم!ولى هیچ چیز به غیر از كنسرت اونم فقط و فقط تو كشور خودمون و دیدن از نزدیك شما كه میدونیدکه تنها عشق منید نیست:)