در حال بارگزاری....
دانلود

گزارش شهید مجید ابوطالبی شهید مدفون در کهف الشهدا

شهید مجید ابوطالبی یکی از پنج شهید مدفون در کهف الشهداست که به خواب مادرش آمده و محل دفن خودرا نشان داده که از طریق آزمایشات DNA شناسایی شده است.