در حال بارگزاری....
دانلود

Aux jeunes d'Europe et d'Amérique du Nord

نامه امام خامنه ای به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی به زبان فرانسوی