در حال بارگزاری....
دانلود

حرکات متناوب و رزونانس های نوسان گرهای برخوردی

نوسان­گرهای دوسویه (نوسان­گرهایی که فنرهای آنها در فشار و کشش، سختی های مختلفی دارند) پدیده­ های مختلفی را مدل سازی می کنند. در این پژوهش یک مورد محدود شده نوسان­گر دوسویه با سختی نامحدود در فشردگی در یک مجموعه خاص زمان­ های برخورد مطالعه می­شود.برای دسترسی بیشتر به سایت marketcode.ir مراجعه شود.