در حال بارگزاری....
دانلود

دستگاه اتوماتیک کنترل ضخامت سوراخ یک قطعه(َAutomatic Quality Control)

با استفاده از این دستگاه میتوان ضخامت و عمق سوراخ قطعه ای با دقت 0.01 میلیمتر را با تیراژ 7000 قطعه در یک شیفت کاری اندازه برداری کرده و دسته بندی نمود