در حال بارگزاری....
دانلود

آزمون شهر موتور سیکلت شهرک آزمایش

محل برگزاری امتحان شهر موتور سیکلت در شهرک آزمایش
البته در ویدیوی بالا موتور سواران در حال تمرین هستند.