در حال بارگزاری....
دانلود

عملکرد ماشین بذرکار سینی نشا-گلخانه دوحه قطر

عملکرد عالی سیدر تیداپارس. کشت بذور پلت شده با دقت 99درصد و کشت مطلوب بذور کاهو (بذور ریز و کرک دار) با سرعت حداقل 700 سینی در ساعت آموزش، خدمات و گارانتی تخصصی تیداپارس پشتوانه همیشگی


10 مهر 98