در حال بارگزاری....
دانلود

بلوغ نخود فرنگی

به گزارش ایلام فردا،یکی از شهروندان ایلامی با تماس با ایلام فردا از وجود سیب در داخل کنسرو نخود فرنگی خبر داد.
وی به خبرنگار ما گفت: دیروز برای خرید کنسرو نخود فرنگی به یکی از مغازه های شهر رفتم و دو کنسرو نخود فرنگی را خریدم اما در منزل متوجه شدم که در داخل یکی از قوطیهای کنسرو نخود فرنگی سیب وجود دارد.
این شهروند ادامه داد:بعد از این قضیه با موبایل شروع به فیلم برداری از کنسرو دوم کردم وبا تعجب متوجه شدم که دومین کنسرو نیز حاوی سیب است .