در حال بارگزاری....
دانلود

تنبلی چشم کودکان

سازمان بهزیستی کل کشور هر ساله از اول آبان تا 30 آذر طرح غربال گری تنبلی چشم کودکان 3 تا 6 سال را در تمام نقاط کشور انجام میدهد.
با تشکر روابط عمومی بهزیستی استان قزوین. موسسه حامی مهر جویان هیوا


25 آبان 98