در حال بارگزاری....
دانلود

معرفی ارزهای مبتنی بر اثبات سهام و کسب درآمد از آنها

در این ویدیو آموزشی به بررسی ارزهای دیجیتال مبتنی بر اثبات سهام یا استیکینگ پرداخته شده و مکانیزم آنها و روش سهام گذاری آنها و ریسک های این موضوع توضیح داده می شود.
https://omidfadavi.me/pow-vs-pos/


27 مهر 1400