در حال بارگزاری....
دانلود

کشش دنده ۳ پارس ELX مدل ۸۴ و ELX مدل ۹۱

مدل ۸۴ بدون کاتالیزور..کف تراش سرسیلندر..ریل سوخت و سوزن انژکتور ۲۰۰۰.منبع عقب.شمع سوزنی..تعویض دنده های ۱و ۲و ۵ با نمونه سبکتر...مدل ۹۱ منبع عقب و فیلتر اسپرت..وزن سرنشینان برابر...با تشکر از آرمان بابت تست