در حال بارگزاری....
دانلود

ورود غیره منتظره یک عروس داماد به هتل مذاکرات هسته ای

ورود یک عروس و داماد به هتل محل مذاکرات ‫‏هسته ای‬ ایران و شش قدرت جهانی در ‫‏وین‬. در حالیکه خبرنگاران بیرون هتل منتظر تازه ترین خبرها هستند، ورود غیرمنتظره این عروس و داماد را ثبت کردند.


مطالب پیشنهادی