در حال بارگزاری....
دانلود

1392/12/26:دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 در وین...

ظریف و عراقچی با هیئت همراه برای مذاکرات وارد وین شدند..قرار است ظریف و کاترین پیش از مذاکرات دیدار و گفتگو کنند..چهار موضوع همکاری های صلح امیز هسته ای با ایران - رفع تحریم ها - موضوع غنی سازی در کشورمان و رفع نگرانی های مربوط به رآکتور اراک در دستور کار این دوره از مذاکرات هسته ای قرار دارد...ظریف
گفت دستور کار این نشست را شیوه های اعتماد سازی و روش های اجرایی برای رسیدن به توافق نهایی عنوان کرد...