در حال بارگزاری....
دانلود

معرفی یک دانشمند معلول

شرح زندگی "استفان هاوکینگ" یکی از بزرگترین دانشمندان حال حاضر جهان