در حال بارگزاری....
دانلود

دیدار معاون صدراعظم آلمان با وزیر امور خارجه کشورمان

برای اطلاعات بیشتر از این فیلم به آدرس www.irinn.ir مراجعه کنید.