در حال بارگزاری....
دانلود

گزارش با موضوع پرداخت مالیات کیروش

شبکه خبر- 16 بهمن 93- 20:00| جناب کفاشیان راسته که کیروش و همکارانش در این 4 سال، سالی 10 میلیارد تومان دستمزدشان بوده است؟ حالا این که پس چرا در این 4 سال هیچ نتیجه ای نگرفتیم را بیخیال ما فقط حساس شدیم که جناب کیروش مالیات دستمزدش را داده یا نه؟