در حال بارگزاری....
دانلود

حوادث جذاب و دیدنی از موتور سوار های کوهستان و موتور سوار های سنگین

حوادث جذاب و دیدنی از موتور سوار های کوهستان و موتور سوار های سنگین که در کوهستان و جاده های بزرگ راهی نمی توانند موتور خود را کنترل کنند و باعث ایجاد شدن حوادث می شوند و خود نیز آسیب می بینند و موتور های آن ها نابود می شود
افتادن با موتور از کوه و تپه


12 شهریور 98
مطالب پیشنهادی