در حال بارگزاری....
دانلود

مصاحبه ویژه برنامه روز قدس-شبکه استانی سمنان

حضور مهندس خسروی نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در ویژه برنامه زیتون سرخ که به مناسبت روز قدس از شبکه استانی صداو سیمای مرکز سمنان پخش گردید. 93/5/3