در حال بارگزاری....
دانلود

آیا بیمارستان شما برای بهبود کیفیت آمادگی دارد؟

برای ایجاد بهبود موثر در بیمارستان نیاز است که ۴ عامل در کنار هم وجود داشته باشد. این چهار عامل عبارتند از انگیزه تغییر، چشم انداز شفاف و مشترک، ظرفیت تغییر و گام های عملیاتی/ بهبود خدمات سلامت healthcareimprovement.ir