در حال بارگزاری....
دانلود

بارش اولین برف زمستانی در سیرجان

بعداز بارش 22میلی متری باران و سپس بارش برف سیرجان را سفید پوش کرد...خدایا شکرت