در حال بارگزاری....
دانلود

زندگی یک روز روبات کیوا (روبات تازه ساخته شده amazon)

در این فیلم از یکی از انبارهای اصلی شرکت amazon نمایش داده میشود.این شرکت در ابتکاری جدید از روباتهایی بنام Kiva جهت نقل و انتقال محصولات و جابجا نمودن آنها استفاده مینماید.این فیلم نمایش دهنده نحوه فعالیت این روباتهای شارژی کاملاً خودکار میباشد.
شرکت تولیدی جهان بایگان در راستای پشبرد علم و نمایش تازه ترین ابتکارات روز در علم بایگانی اقدام به نمایش این فیلم مینماید.
http://www.JahanBaygan.com