در حال بارگزاری....
دانلود

How to Do a Side kick - Wing Chun - وینگ چون

ویدیوی آموزش وینگ چون توسط سیفو ریچر.
آموزش لگد جانبی یا لگد از پهلو در وینگ چون.