در حال بارگزاری....
دانلود

شعرخوانی معین تبریزی - غزل بی وفا

بی وفا بود آنکه می پنداشتیم اهل وفاست
در وفاداران عالم هم ، وفایی نیست نیست


9 اسفند 98