در حال بارگزاری....
دانلود

دروغی دیگر از عقیل هاشمی کارشناس شبکه کلمه

بیینده تماس گرفته و میگه:ابن تیمیه درباره امام علی گفته:اکثر صحابه،بغض علی در دل داشتند و به او فحش می دادند! عقیل بی عقل به بیننده میگه:دروغ نگو..ابن تیمیه هرگز چنین نگفته است...این کلیپ را مشاهده کنید و ببنید که:آیا ابن تیمیه گفته یا نگفته و دروغگو چه کسی است..عقیل دروغ می گوید یا بیننده.


مطالب پیشنهادی